29 Nisan 2016 Cuma

Tarih Soru 5: Islahatçılar

Çoğunlukla mali alanda ıslahatlar yapmıştır. Devletin en önemli sorununun gelir-gider dengesizliği olduğunu düşünerek bu alanda düzenlemeler yaparak bütçe çalışması yapmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı devlet adamı kimdir ?
A) Köprülü Mehmet Paşa
B) Tarhuncu Ahmet Paşa
C) Mustafa Reşit Paşa
D) Sokollu Mehmet Paşa
E) Humbaracı Ahmet Paşa

Sorunun Cevabı
-4.Mehmet zamanında sadrazamlık yapan Tarhuncu Ahmet Paşa mali alanda, bütçe konusunda ıslahatlar ile uğraşmıştır.
-Osmanlı devletinde ilk modern bütçe çalışması yapmıştır.
-Köprülü Mehmet Paşa ıslahatlara başlamadan önce şartlar ileri süren kişidir. 4.Mehmet dönemi sadrazamlarındandır.
-Sokollu Mehmet Paşa yükselme dönemi sadrazamıdır. 1.Süleyman dönemine denk gelmektedir. İlginç bir özellik olarak Osmanlı da en uzun boylu sadrazamdır.
-Humbaracı Ahmet Paşa, gerçek ismi Comte de Bonneval'dır. Topcu ocağını düzenlemek için getirilmiştir. 1.Mahmut döneminde görev yapmıştır.


Genel Kültür Soru 4 : Tarihte ilk Türkçe Gazete

Aşağıdakilerden hangisi 1828'de yayımlanan tarihte Türkçe ilk gazetedir?
A) Tercüman'ı Ahval
B) Ceride-i Havais
C) Takvim-i Vekayi
D) Vakayı-i Mısriye
E) Vakayı-i Haber

Sorunun Cevabı
-Tarihte Türkçe ilk gazete 1828'de Kahire'de yayımlanan Vakayı-i Mısriye'dir.
-Gazete Mısır'da, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından bastırılmıştır.
-Mısır bu gazeteyi Osmanlıya karşı propaganda aracı olarak ortaya çıkarmıştır.
-Osmanlı bu gazete karşı ilk resmi gazete olan Takvim-i Vekayi çıkarmıştır.
-Takvim-i Vekayi 2.Mahmut tarafından çıkarıldığını unutmayınız.


18 Nisan 2016 Pazartesi

Genel Kültür Soru 3 : Mermer Şehir

Aşağıda verilen Türkmenistan şehirlerinden hangisi çok fazla beyaz mermer kaplı evler bulunmasından dolayı 2013 yılında "Mermer Şehir" ünvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na alınmıştır?
A) Daşoğuz
B) Türkmenbaşı
C) Aşkabat
D) Hazar
E) Türkmenabant

Sorunun Cevabı
-Sorunun doğru cevabı "C" seçeneği, Aşkabat şehridir.
-Aşkabat aynı zamanda Türkmenistan'ın başkentti ve en büyük şehridir.

Soru Etiketleri
türkmenistanın başketti, türkmenistan en büyük şehri, mermer şehri nerede,  aşkabat hangi ülke


Tarih Soru 4: Ekonomik Destekler

Türkiye Cumhuriyeti, Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın kurulmasında hangi devletten ekonomik yardım almıştır?
A) Fransa
B) Almanya
C) İngiltere
D) ABD
E) Rusya

Sorunun Cevabı
-Karabük Demir-Çelik Fabrikası 1937 yılında "İngiltere" nin yardımı ile kurulmuştur.
-Bu yardımın arka planında 1936 imzalan Montrö Boğazlar Sözleşmesi vardır.
-8.Erward, İstanbul'a 1936 yılında gelmiş ve Atatürk ile görüşmüştür.

Soru Etiketleri
Karabük Demir-Çelik Fabrikası kim kurdu, sanayi yatırımları, cumhuriyet dönemi sanayi, türkiyenin yardım aldığı ülke, tarih sorusu çöz,


17 Nisan 2016 Pazar

Coğrafya Soru 4 : Barit Madeni

Aşağıdakilerden hangisinde, yer altı kaynağı ile en fazla çıkarıldığı yer yanlış eşleştirilmiştir?
1-Boksit-Konya(Seydişehir)
2-Fosfat-Mardin(Mazıdağı)
3-Bakır-Artvin(Murgul)
4-Barit-Deniz(Tavas)

Sorunun Cevabı:
-Denizli Tavas'ta Mangenez madeni bulunmaktadır. 4. seçenek yanlıştır.
-Türkiye'de Barit rezervleri Adana Feke, Konya, Antalya (Alanya) Gazipaşa ve Isparta illerinde bulunmaktadır.
-Barit renksiz veya beyazdır. Boya ve kağıt yapımında kullanılmaktadır.
-Barit aynı zamanda Bologna Taşı olarakta adlandırılır.
-Dünyanın en zengin barit kaynakları Çin'de yer almaktadır. (150 milyon ton)

Soru Etiketleri:
barit madeni, barit çıkartılan yerler, barit kullanım alanları, madenler ve çıktığı alanlar, coğrafya maden soruları, denizli tavasta ne çıkıyor, baritin özellikleri, en çok barit hangi ülkededir, barit kullanım alanları


16 Nisan 2016 Cumartesi

Tarih Soru 3: Kurtuluş Dönemi Gazeteler

Erzurum’un Ruslar tarafından işgali ve Doğu Anadolu’nun Ermenilere verileceği haberinin yayılması üzerine “Vilayet-i Şarkiyye Ermenistan olamaz!” sloganıyla çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
1-Albayrak
2-Minber
3-Açıksöz
4-İstiklal-i Şarkiye
Sorunun Cevabı
-Sorunun doğru cevabı “Albayrak” gazetesidir.
-Albayrak Gazetesi 1913 yılında, İttihat ve Terakki Partisinin yayın organı olarak çıktı.
-Müdafaa-i Hukuk Derneği’nin Erzurum’da kurulmasından sonra bu derneğin yayın organı Albayrak olmuştur.
-Ayrıca ulus mücadelesinde önde gelen yayın organlarından olmuştur.
Soru Etiketleri
Albayrak gazetesi, kurtuluş savaşı gazeteler, kurtuluş savaşı yayınlar, yararlı gazeteler, İttihat ve Terakki partisi gazetesi,

Genel Kültür Soru 2: Ekonomik İş Birliği Örgütü

Ekonomik İş Birliği Örgütünü merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
1-Tahran
2-İstanbul
3-Bakü
4-Astana

Sorunun Cevabı:
-Ekonomik İş Birliği Örgütü üyeleri arasında ekonomik ve kültürel iş işbirliği sağlamak amacı için kurulmuştur.
-Üyeleri; Türkiye, İran, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan,  Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dır.
-Örgütün merkezi İran'ın başkentti "Tahran" dır.
-1985 yılında kuruldu, resmi dili İngilizce, lideri; Şamil Aleskerov

Soru Etiketleri
Ekonomik İş Birliği Teşkilatı, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı nedir, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı merkezi, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı başkanı, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı üyeleri, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı yılı, iranın başkentti neresi,